Для цитування ресурсу використовуйте:

Гришко, С., Головянко, М., Титаренко, М., Чех, М., Василиця, О., Ланюк, Є., … & Наумов, І. (2021).
Глосарій з гібридних загроз.