Інформаційно-психологічна операція Information psychological operation. (англ)

сукупність узгоджених та взаємопов’язаних за метою, завданнями, об'єктами і часом інформаційних та психологічних акцій, атак і заходів, що проводяться одночасно або послідовно за єдиним задумам та планом для вирішення завдань інформаційно-психологічного впливу на емоції, мотиви , установки та поведінку цільової аудиторії.
Джерело: