Гібридна війна Hybrid warfare, Hybrid war (англ)

1) синхронізоване використання багатьох інструментів влади, підібраних з урахуванням конкретних вразливостей у всьому спектрі соціальних функцій для досягнення синергетичних ефектів. Аналітична модель для розуміння гібридної війни складається з трьох взаємозалежних частин:
– критичні функції та вразливості захисника;
– синхронізоване використання зловмисником декількох засобів та використання горизонтальної ескалації; і
– лінійні та нелінійні ефекти від гібридних атак.

2) невійськові аспекти того, що раніше передбачалось досягти в результаті військової кампанії.

3) вид змішаних воєнно-політичних, розвідувально-економічних операцій, які Росія розпочала в Україні.

4) стратегічне використання (невизначеної) сили для завоювання території або досягнення іншої стратегічної мети.
навмисна силова гра, спрямована на передавання повідомлення з використанням неоднозначності дій, достатньої, щоб уникнути помсти чи ескалації. Вона є найбільш туманною формою війни з огляду на навмисні заплутування, що відбуваються задля приховування особистості держави-злочинця.

5) використання багатьох інструментів влади та впливу з акцентом на невійськові інструменти, для реалізації своїх національних інтересів поза власними кордонами.

6) ситуація, коли країна вдається до відкритого використання збройних сил проти іншої країни або недержавного суб’єкта, до того ж поєднуючи інші засоби (такі як економічні, політичні та дипломатичні). На відміну від Гібридних загроз, Гібридного конфлікту).

7) російське трактування (Гібрідная война): “західний підхід до дестабілізації режимів шляхом диверсії, яка може призвести до насильницького втручання.”