Культурна дипломатія Cultural diplomacy (англ)

1) спосіб “демонстрації культури країни за допомогою концертів чи виставок» та інших креативних практик.

2) це обмін ідеями, інформацією, мистецтвом та іншими аспектами культури між країнами для сприяння та розвитку взаєморозуміння” (Концепція М. С. Каммінгса).