Пропаганда Propaganda (англ)

1) спроба вплинути на думку та поведінку суспільства з метою прийняття людиною тієї чи іншої думки та поведінки;

2) поширення інформації, фактів, аргументів, чуток, напівправди або брехні з метою впливу на думки, емоції, ставлення чи поведінку певної групи для отримання прямої чи опосередкованої вигоди замовником.