Громадянське суспільство Civil society (англ)

форми соціальних організацій, які пропонують альтернативи тоталітаризму або надмірному державному контролю. Ключовим аспектом є існування проміжної "зони" між приватним життям та державою, де незалежні добровільні колективні об’єднання та організації можуть вільно діяти. Передумовою цього є свобода об'єднань та вираження поглядів, а також - необхідні засоби, серед яких особливо важливими є засоби масової інформації.
Джерело:
  • McQuail's, D. (2010) – р. 550