Проєкт
«Академічна протидія гібридним загрозам – WARN»
610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP

Опис проєкту:

Нові гібридні загрози це новий виклик світові та Україні, зокрема, на кожному рівні. Ці загрози призводять до невідомих та небезпечних вразливих ситуацій суспільства, яке на даний час не має достатнього рівня знань та навичок, щоб впоратися з новими загрозами. Навчальні програми, які викладаються зараз, навіть віддалено не готують випускників до складних гібридних загроз. Українським державним чиновникам, обласним адміністраціям та міністерствам, які щоденно стикаються з реальністю гібридних атак і загроз, не вистачає знань та навичок визначення, класифікації та протидії гібридним загрозам з необхідною ефективністю.
Аналіз українських освітніх програм в галузях публічного управління та адміністрування, соціальних та поведінкових наук, інформаційних технологій,  управління та адміністрування, транспорту, культури та мистецтва, освіти та педагогіки, журналістики та медіакомунікацій показав, що сучасні освітні програми, як правило, дисципліно-орієнтованими та не адресовані адекватній протидії гібридним проблемам.

Проєкт має на меті оновити перераховані вище освітні програми, запровадивши унікальний контент, який формує обізнаність щодо гібридних загроз та інноваційних методів навчання, які надаватимуть навички та компетентності для активного подолання складних загроз. Оновлений зміст, заснований на новітніх освітніх програмах університетів – партнерів з ЄС, разом із новими методами викладання, які будуються на сучасних напрацюваннях зокрема в галузі штучного інтелекту (AI-based adversarial learning), будуть використовуватися як в магістерській освіті, так і в освіті впродовж життя для підготовки “агентів позитивних змін” у різних професійних галузях. Агенти змін навчаться активно пристосовуватися до нових складних, гібридних викликів та поширювати свої знання в суспільстві. Міжнародна спільнота освітян та випускників (мережа WARN) буде створена для забезпечення сталого розвитку навчального змісту, методів навчання та розповсюдження після проєкту. Проєкт матиме зв’язок із різноманітними зацікавленими сторонами (міністерства, державні чиновники, місцеві органи влади, компанії) для розробки контенту та створення сценаріїв з реального життя в якості навчальних матеріалів як для вищої освіти, так і для інтенсивних курсів освіти впродовж життя.

Тривалість:

15 November 2019 – 14 November 2023

Цілі проєкту:

Project WAN targets the national security and the skill gap in security services created by the emergence of hybrid threats. Security sector alone does not have the skills and resources for countering complex hybrid threats but has to rely on security awareness of the critical fields in the society. Understanding the complex interdependencies and resulting vulnerabilities in key sectors is essential for improving the resilience of the nation and hence, the security and welfare of its citizens.

  • To fill the security skills gap across various professional domains to increase civic resilience to hybrid threats in Ukraine
  • To adapt study programs in 7 fields of study and to create LLL course on Countering hybrid threats
  • To pilot the adapted study programs and LLL courses
  • To create a trans sectoral environment devoted to countering hybrid threats

Сума гранту Еразмус+:

721 065,00 €

Головні результати, що очікуються:

I. To adapt 11 study programmes in 7 fields of study

II. To deliver the adapted study programmes and courses

III. To create a trans sectoral environment devoted to civic resilience to hybrid threats