Проєкт
«Академічна протидія гібридним загрозам – WARN»
610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP

Опис проєкту:

Нові гібридні загрози це новий виклик світові та Україні, зокрема, на кожному рівні. Ці загрози призводять до невідомих та небезпечних вразливих ситуацій суспільства, яке на даний час не має достатнього рівня знань та навичок, щоб впоратися з новими загрозами. Навчальні програми, які викладаються зараз, навіть віддалено не готують випускників до складних гібридних загроз. Українським державним чиновникам, обласним адміністраціям та міністерствам, які щоденно стикаються з реальністю гібридних атак і загроз, не вистачає знань та навичок визначення, класифікації та протидії гібридним загрозам з необхідною ефективністю.
Аналіз українських освітніх програм в галузях публічного управління та адміністрування, соціальних та поведінкових наук, інформаційних технологій,  управління та адміністрування, транспорту, культури та мистецтва, освіти та педагогіки, журналістики та медіакомунікацій показав, що сучасні освітні програми, як правило, дисципліно-орієнтованими та не адресовані адекватній протидії гібридним проблемам.

Проєкт має на меті оновити перераховані вище освітні програми, запровадивши унікальний контент, який формує обізнаність щодо гібридних загроз та інноваційних методів навчання, які надаватимуть навички та компетентності для активного подолання складних загроз. Оновлений зміст, заснований на новітніх освітніх програмах університетів – партнерів з ЄС, разом із новими методами викладання, які будуються на сучасних напрацюваннях зокрема в галузі штучного інтелекту (AI-based adversarial learning), будуть використовуватися як в магістерській освіті, так і в освіті впродовж життя для підготовки “агентів позитивних змін” у різних професійних галузях. Агенти змін навчаться активно пристосовуватися до нових складних, гібридних викликів та поширювати свої знання в суспільстві. Міжнародна спільнота освітян та випускників (мережа WARN) буде створена для забезпечення сталого розвитку навчального змісту, методів навчання та розповсюдження після проєкту. Проєкт матиме зв’язок із різноманітними зацікавленими сторонами (міністерства, державні чиновники, місцеві органи влади, компанії) для розробки контенту та створення сценаріїв з реального життя в якості навчальних матеріалів як для вищої освіти, так і для інтенсивних курсів освіти впродовж життя.

Тривалість:

15 листопада 2019 – 14 листопада 2024 

Цілі проєкту:

Мета проєкту полягає в підвищенні національної безпеки та подоланні нестачі сервісів безпеки, яка виникла через появу гібридних загроз. Безпековий сектор не має достатніх можливостей та ресурсів для самостійної протидії складним гібридним загрозам, він повинен спиратися на обізнаність в питаннях безпеки професіоналів критичних галузей та суспільства в цілому. Розуміння комплексної взаємозалежності та критичної вразливості в ключових секторах є життєво важливим для підвищення стійкості нації до безпекових викликів, а отже, – особистої безпеки та добробуту її громадян.

Завдання проєкту:
– заповнити прогалину в галузі безпеки в різних сферах професійної діяльності для підвищення професійної та громадянської стійкості до гібридних загроз в Україні;
  – адаптувати навчальні програми у 7 галузях освіти та розробити курси з протидії гібридним загрозам для освіти впродовж життя;
  – пілотувати адаптовані навчальні програми та курси LLL;
  – створити міжгалузеве середовище з питань протидії гібридним загрозам.

 

Сума гранту Еразмус+:

721 065,00 €

Головні результати, що очікуються:

I. Адаптувати 11 навчальних програм в 7 галузях освіти

II. Запровадити викладання адаптованих навчальних програм і курсів

III. Створити міжгалузеве середовище з питань протидії гібридним загрозам