Нові ЗМІ (нові засоби масової інформації, нові мас медіа) New Mass Media (англ)

соціальні медіа, керовані "аматорами"; в кінцевому підсумку вони можуть виконувати ті самі функції, що й звичайні журналісти (на відміну від Традиційних Засобів Масової Інформації).