Доктрина "обмеженого суверенітету" (доктрина Брежнєва) Doctrine of “limited sovereignty” (The Brezhnev doctrine) (англ)

цей термін належить радянській політиці, сформульованій в 1968 році для виправдання колективного військового втручання членів Варшавського договору в Чехословаччину. Доктрина Брежнєва проголошувала, що будь-яка загроза соціалістичному правлінню в будь-якій державі радянського блоку у Східній Європі є загрозою для соціалістичної спільноти в цілому. Доктрина була розроблена для виправдання військових інтервенцій у соціалістичні держави як засіб самозахисту від ворожих ідеологій капіталізму та ліберальної демократії.
Джерело: